Back to top

Verkkosivuston käyttöehdot

Reumareppu.fi

1. Yleistä. Tervetuloa https://reumareppu.fi/-verkkosivustolle (jäljempänä verkkosivusto). Tämän verkkosivuston omistaa UCB Pharma Finland Oy, suomalainen yhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on osoitteessa Bertel Jungin aukio 5, Espoo (jäljempänä UCB). Käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan jäljempänä kuvattuja ehtoja. Jos et hyväksy ehtoja, pyydämme sinua poistumaan heti verkkosivustosta. Tätä verkkosivustoa ylläpidetään ja hallinnoidaan Suomessa, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Tämän verkkosivuston käyttäminen tarkoittaa jäljempänä mainittujen ehtojen hyväksymistä.

2. Terveyttä koskevat tiedot. Tässä verkkosivustossa esitettyjen tietojen ja aineiston (jäljempänä tiedot) tarkoituksena on antaa yleistä tietoa UCB:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten toiminnasta. Osa tiedoista voi liittyä sairauksiin, terveyteen tai toimintakykyyn liittyviin ongelmiin sekä niiden ehkäisemiseen ja hoitoon, ja ne on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi.

Tässä verkkosivustossa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu lääketieteellisiksi ohjeiksi tai korvaamaan tällaisia ohjeita eikä mainostamaan UCB:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten lääkevalmisteita. UCB:n palveluihin ei kuulu sairauksien diagnosoiminen, emmekä anna henkilökohtaista potilasneuvontaa. Tämän verkkosivuston tietoja ei saa käyttää terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvän ongelman tai sairauden diagnosointiin. Jos terveydentilasi huolettaa sinua, ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhuollon ammattilaiseen, jolta saat oireidesi ja tilanteesi mukaisia neuvoja.

3. Vastuuvapauslauseke ja takuut. Tässä verkkosivustossa olevat tiedot on tarkoitettu vain yleisluonteiseksi tiedoksi. UCB pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että tässä verkkosivustossa olevat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. UCB ei kuitenkaan vastaa millään tavoin tämän verkkosivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista.

Kaikki tiedot esitetään sellaisina kuin ne ovat. Sivuston käyttäjien on arvioitava tarkkaan kaikkia tietoja, eikä UCB eivätkä sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset anna minkäänlaisia takuita verkkosivustossa olevien tietojen täydellisyydestä, virheettömyydestä tai mahdollisesta käytöstä.

UCB ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset eivät vastaa välittömistä, välillisistä tai tahattomista vahingoista, seurannaisvahingoista, vahingonkorvauksista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston tietojen käytöstä, niiden perusteella tehdyistä toimista, tietoihin pääsystä tai kyvyttömyydestä käyttää tietoja tai UCB:n milloin tahansa tähän verkkosivustoon tekemistä muutoksista.

Mitkään tässä verkkosivustossa esitetyt tiedot eivät ole kehotus sijoittaa UCB:n osakkeisiin tai muihin arvopapereihin tai käydä kauppaa niillä, eikä tietoja pidä ymmärtää tällaiseksi kehotukseksi.

4. Tekijänoikeudet / tietojen käyttö. Jollei muuta ole sanottu, kaikki tekijänoikeudet tietoihin kuuluvat UCB:lle. Kaikki oikeudet tietoihin pidätetään.

Verkkosivustoa saa selata vapaasti, mutta verkkosivustossa olevaa tekstiä, kuvia ja muita tietoja saa katsoa, ladata omalle laitteelle tai käyttää vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että käyttäjä säilyttää kaikkia tästä verkkosivustosta ladattuja tietoja koskevat tekijänoikeutta ja muita oikeuksia koskevat ilmoitukset ja esittää ne tietojen yhteydessä.

Tietoja ei saa jakaa, muokata, välittää, käyttää uudelleen, esittää muissa verkkosivustoissa tai käyttää millään muulla tavalla kuin tässä verkkosivustossa nimenomaisesti sallitulla tavalla tai UCB:n etukäteen antaman kirjallisen luvan perusteella.

Edellä mainittua rajoitettua hyväksyntää lukuun ottamatta käyttäjä ei saa lisenssiä tai oikeuksia tässä verkkosivustossa esitettyihin tietoihin eikä UCB:lle tai muille osapuolille kuuluvia tekijänoikeuksia.

5. Tavaramerkit/omistusoikeudet. Kaikki tässä verkkosivustossa mainitut valmisteiden nimet ovat oletusarvoisesti UCB:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten omistamia tai niille lisensoituja tavaramerkkejä riippumatta siitä, onko nimet kirjoitettu kokonaan isoin kirjaimin tai onko niiden yhteydessä tavaramerkin symboli.

Verkkosivustossa voi olla myös viittauksia patentteihin, omistusoikeuden suojaamiin tietoihin, tekniikkaan, valmisteisiin, prosesseihin tai muihin UCB:n ja/tai muiden osapuolten omistusoikeuksiin. Verkkosivuston käyttäjä ei saa lisenssiä tai oikeutta mihinkään UCB:n ja/tai muun osapuolen tavaramerkkiin, patenttiin, verkkotunnukseen, tekniikkaan, valmisteeseen, prosessiin, muuhun omistusoikeuteen tai oikeuksiin. Verkkosivuston käyttäjä ei saa käyttää UCB:n tavaramerkkiä tai siihen mahdollisesti sekoitettavissa olevia versioita omassa verkkotunnuksessaan. Tämä auttaa internetin käyttäjiä tunnistamaan, onko sivusto UCB:n vai käyttäjän ylläpitämä.

6. Linkit muihin sivustoihin. Tässä verkkosivustossa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivuihin tai sivustoihin. UCB ei vastaa millään tavoin käyttäjän kolmansien osapuolten sivuilta hakemista tiedoista eikä sen käytöstä.

7. Linkit UCB:n verkkosivustoon. Tähän verkkosivustoon johtavaa linkkiä ei saa sisällyttää muihin verkkosivustoihin ilman UCB:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi jos linkki ohjaa käyttäjän ainoastaan tämän verkkosivuston kotisivulle erillisessä ponnahdusikkunassa, jossa näkyy UCB:n verkkotunnus kokonaisuudessaan sekä asianmukainen ponnahdusilmoitus siitä, että käyttäjä on siirtymässä kolmannen osapuolen sivustoon.

8. Verkkosivuston saatavuus. UCB ei takaa, että verkkosivusto on käytettävissä kaikkina aikoina tai että verkkosivustossa tai palvelimessa, jolla se sijaitsee, ei ole viruksia tai muita haitallisia elementtejä. UCB ei vastaa laitteistojen, ohjelmien ja tietojen huolto-, korjaus- ja oikaisutoimien kustannuksista, riippumatta siitä, onko syynä sivustossa oleva virus tai haitallinen elementti, vaan käyttäjä vastaa kustannuksista täysimääräisesti.

9. Muutokset. UCB voi milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot sivustossaan. Muutokset sitovat käyttäjiä, joten heidän täytyy käydä säännöllisesti tutustumassa päivitettyihin ehtoihin.